Novurem
Osuszy każdy mur

Dlaczego Novurem

NOVUREM należy do tzw. systemów blokad trwale hydrofobizujących (wodoodpornych). Impregnuje wodoszczelnie ścianę, nie wypełniając i zatykając przy tym porów. Po zastosowaniu iniekcji w porach muru pozostaje jedynie lakieropodobny, trwale hydrofobizujący film polimerowy.

Po zastosowaniu środka iniekcyjnego Novurem ściana wysycha w naturalny sposób, a pory wypełnione są znów powietrzem zamiast wody. Materiał, z jakiego wykonany jest mur, odzyskuje dzięki Novurem swoją naturalną izolację cieplną, zachowując przy tym swoją zdolność do oddychania.

Novurem może być stosowany z następującymi materiałami:
- cegła i klinkier
- kamień naturalny / tłuczeń
- piaskowiec
- wapień i gazobeton
- ażury i pustaki
- ubijany beton

Właściwości produktu:
- hydrofobizujący
- mieszanka gotowa do zastosowania
- nierozcieńczalny w wodzie
- małe zużycie
- wysoki stopień rozprowadzenia w ścianie
- właściwy środek przy zawilgoceniach nawet rzędu 99%

BKM Mannesmann
Dlaczego warto nam zaufać?

Firma

Firma BKM.MANNESMANN SA zajmuje się produkcją innowacyjnych i jedynych w swoim rodzaju produktów na światową skalę przeciw wilgoci i wilgotności w murze mineralnym, zwłaszcza w ścianach domów, fundamentach i murach fundamentowych, produkcją produktów przeciw grzybom i pleśniom w obszarach mieszkalnych i roboczych oraz produkcją produktów do ochrony budynków.

Produkty

Firma BKM.MANNESMANN SA jest producentem profesjonalnych systemów uszczelniających w celu dodatkowego uszczelnienia budynku w przypadku nieruchomości inwestycyjnych.

25 lat
gwarantowanego efektu

Firma BKM.MANNESMANN AG udziela dobrowolnej gwarancji, która wykracza poza ustawową gwarancję, na okres 25 lat od momentu fachowego wykonania wszystkich prac hydrofobizacji fasady wyłącznie przy użyciu środka BKM.MANNESMANN Pro Line.
Oferujemy produkty do każdego typu zastosowania, które wypróbowane są na przestrzeni wielu lat, Jakość made in Germany.Rozwiązanie przeciwko wstępującej wilgoci

Novurem jest produktem używanym do iniekcji w ścianach mineralnych w celu utworzenia zarówno poziomej jak i pionowej bariery iniekcyjnej przeciw wstępującej wilgoci i zawilgoceniu poprzecznemu powyżej poziomu wód stagnujących zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA nr E-4-10 „Iniekcje przy użyciu certyfikowanych środków iniekcyjnych do zapobiegania transportowi kapilarnemu”. Należy przy tym uwzględnić rodzaj i prawidłowe działanie izolacji zewnętrznej ściany, wysokość przylegającej gleby oraz przewidziane działania uzupełniające.

Przed rozpoczęciem prac należy koniecznie wyznaczyć wysokość wiercenia otworów iniekcyjnych. Proszę następnie wykonać rząd otworów oddalonych od siebie o 12,5 cm oraz odpowiednio o 5 cm od narożników ściany. W zależności od grubości ściany kąt wiercenia wynosi od 30-50°, przy czym otwór musi przechodzić przez co najmniej jedną spoinę. W narożnikach należy wykonać po skosie dwa odwierty jeden nad drugim, skierowane w różne strony.
W przypadku nieciągłej przepony poziomej zaizolowany obszar ściany musi być dodatkowo zabezpieczony przed wędrówką wilgoci z niezaizolowanych obszarów poprzez wykonanie pionowej siatki otworów do wysokości ok. 20 cm powyżej zewnętrznego poziomu gruntu. Po oczyszczeniu wywierconych kanałów, w otworach należy umieścić butelki iniekcyjne z preparatem Novurem. Ilość aplikowanego środka zależy od grubości ściany i wylicza się ją w oparciu o wzór zużycia Novurem. Po zaaplikowaniu hydroblokady należy usunąć butelki, a otwory zabezpieczyć odrobiną zaprawy cementowej.

Boczny odstęp wiercenia otworów wynosi 12,5 cm. Odstęp pierwszego otworu od narożnika ściany winien wynosić 5 cm. Proszę mieć na uwadze, że w narożnikach ściany należy zaimpregnować większą powierzchnię przekroju poprzecznego. Należy tutaj wykonać koniecznie 2 wiercenia jedno nad drugim!